God onze rots en ons heil, U bent trouw aan Uw beloften. Wij bidden U vandaag voor onze Kerk in India. Speciaal voor de bisschoppen, priesters en diakens daar: dat zij met vreugde en zonder hindernis mogen getuigen van Uw Zoon Jezus de Christus en van Zijn liefde voor alle mensen. Door Christus onze Heer.