Eeuwige God, Uw Zoon is de Goede Herder en het Lam. Wij danken U voor Zijn offer uit vrije wil aan het kruis. Wij bidden U vandaag voor mensen die met Hem meelijden in Pakistan. Om Uw liefdevolle zegen voor de armen, de zieken, voor de ontheemden, voor gevangenen en voor stervenden. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Door Christus onze Heer.