Almachtige God, het kruis van Golgotha hebt U omgevormd tot teken van heil voor alle mensen. Wij bidden U vandaag voor allen die de afgelopen maanden een wrede dood zijn gestorven. Neem hen op in Uw liefde. Wij bidden U voor Uw Kerk in nood in Syrië en buurlanden. Geef dat Uw Kerk instrument is van Uw vrede en teken van Uw liefde. Geef moed en standvastigheid aan de mannen en vrouwen die met gevaar voor eigen leven de Blijde Boodschap in Syrië blijven verkondigen. Door Christus onze Heer.