Goede God, U ontfermt zich over de misdeelden. Op deze dag van de Avond van de Martelaren in Maastricht danken wij U voor de moedige mannen en vrouwen die tot in de dood het Evangelie hebben verkondigd. Wij bidden U voor kracht voor hun nabestaanden en voor wijsheid en inkeer voor hun vervolgers. Dit vragen wij U op voorspraak van alle heilige martelaren, door Christus onze Heer.