God van liefde en gerechtigheid, U hebt Uw Zoon gezonden om de wereld te redden door zijn liefdevolle zelfgave aan het kruis. Wij vragen U dat velen geraakt worden door zijn liefdesoffer, zich bekeren van hun oude leven en zich steeds weer toekeren naar de Goede Boodschap. Geef dat Uw Kerk trouw blijft aan Christus en dat zij de Goede Boodschap blijft uitdragen tot aan de uiteinden der wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agatha, maagd en martelares, door Christus onze Heer.