Genadige God, op het kruishout heeft Jezus Christus Uw onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen geopenbaard. Wij bidden U vandaag voor Uw Kerk in India. Geef dat zij instrument en teken mag zijn van Uw liefde voor alle mensen. Geef dat zij de uitdagingen van onze tijd met wijsheid en geduld tegemoet gaat. Schenk haar wijze leiders, liefvolle weldoeners en bekwame verkondigers. Door Christus onze Heer.