Heer onze God, U bent een God die uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus de Christus. Wij bidden U vandaag uit dank voor mensen in India die werken in de zorg. Voor artsen, verplegers en onderzoekers, mannen en vrouwen. Dat zij hun kennis en deskundigheid steeds in dienst stellen van hun naasten en ter ere van U, God. Dat zij vreugde ervaren bij hun dagelijkse arbeid en dat hun trouwe dienst veel vrucht mag dragen. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Carolus Borromeüs, door Christus onze Heer.