God van levenden, Uw Zoon is om onze misslagen overgeleverd aan de kruisdood en is opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij bidden U voor onze medezusters en medebroeders in Iran die vervolgd worden omwille van hun geloof. Wij bidden voor bisschoppen, priesters en diakens: dat zij zonder gevaar mogen getuigen van Uw liefde, en in veiligheid kunnen verkondigen dat U een God bent die trouw is tot in alle geslachten. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige martelaren van Parijs, door Christus onze Heer.