Eeuwige God, Jezus Christus, Uw Zoon, is de eeuwige Hogepriester en het Offerlam zonder gebrek. Wij danken U voor zijn zelfoffer uit vrije wil aan het kruis. Wij bidden U vandaag voor alle priesters die vandaag met Hem meelijden. Speciaal voor priesters die ziek zijn of die gevangen zitten. Wees hun nabij, schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Maria Vianney, door Christus onze Heer.