Goede God, Uw Zoon kocht ons vrij met zijn zelfgave op het kruis en gaf ons het leven terug. Wij willen U op deze vrijdag in de Paastijd danken voor de moedige Turken die door alle eeuwen heen hun Christelijke geloof met woord en daad hebben verkondigd tot in de dood. Wij bidden U voor allen in Turkije die heden ten dage vervolgd worden omwille van hun geloof in het Evangelie. Door Christus onze Heer.