Goede God, Gij hebt op de zesde dag man en vrouw geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U vandaag voor alle vrouwen en meisjes in India. Om bescherming tegen onrecht, misbruik en uitbuiting. Om goed onderwijs en catechese; om toereikende gezondheidszorg en voldoende werk; om geestelijk en lichamelijk welzijn. Door Christus onze Heer.