Heer onze God, U wilt dat alle mensen in vrede met elkaar leven. Wij bidden U uit dank voor al die mensen die steeds weer de vrede van Christus zoeken. Geef dat hun trouwe pogingen om verzoening te brengen tussen de volkeren vrucht dragen voor onze wereld. Voor machthebbers en wereldleiders: dat zij conflicten oplossen in de dialoog met elkaar en het gebruik van geweld vermijden en afwijzen. Door Christus onze Heer.