Almachtige God, Jezus Christus is de eeuwige Hogepriester en het Offerlam zonder gebrek. Wij danken U op deze vrijdag voor Zijn zelfgave uit vrije wil aan het kruis. Hij is de enige Weg die leidt naar U. Wij bidden U voor de Soedanezen die op zoek zijn naar de betekenis van hun leven. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en dat zij van overheidswege meer vrijheid krijgen om de weg van Uw Zoon te mogen volgen. Door Christus onze Heer.