Goede God, Uw Zoon Jezus Christus genas gebroken mensen en deed verlamde mensen opstaan en lopen. Zijn hart was vol van Uw liefde. Wij bidden U vandaag voor mensen die zich alleen en eenzaam voelen. Dat zij de liefde van Uw Zoon mogen ervaren in hun leven. Wees hen nabij en geef dat zij de vriendschap van hun naasten mogen ondervinden. Door Christus onze Heer.