vrijdag 3 mei 2019

_x000D_

Eeuwige God, Uw Zoon is de Goede Herder en het Lam. Wij danken U voor het kruisoffer van Zijn leven dat Hij in vrijheid voor ons heeft volbracht. Wij bidden U voor mensen die vandaag met Hem meelijden overal ter wereld. Behoed hen en ook ons voor het kwaad en doe ons allen groeien in liefde voor U en voor onze naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Filippus en Jakobus, apostelen en martelaren, door Christus onze Heer.