Almachtige God, Uw Zoon heeft zich uit vrije wil overgeleverd aan het kruis om ons met U te verzoenen. Wij bidden U op deze vrijdag voor alle mensen van goede wil in Laos en in Vietnam. Voor de mannen en vrouwen die wegen naar verzoening zoeken en die vrede stichten; voor mensen die gerechtigheid verkondigen; voor mensen die stille daden van naastenliefde verrichten. Wij vragen Uw zegen voor allen die op U vertrouwen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.