God van liefde, U hebt Uw Zoon Jezus Christus gezonden om de wereld te redden. Wij danken U voor de mannen en vrouwen in Zuid-Korea en in Japan die zijn Evangelie van gerechtigheid en liefde verkondigen aan hun landgenoten. Wij bidden U: beziel deze trouwe geloofsverkondigers met Uw Geest en geef hun wijsheid en geduld bij hun verkondigingswerk. Dat hun trouwe inzet veel vrucht mag dragen voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Engelbewaarders, door Christus onze Heer.