Almachtige God, Uw Zoon heeft beloofd alle dagen met zijn Kerk te zijn tot aan het einde der tijden. Zijn Kerk bevindt zich vaak op plekken die geteisterd worden door intimidatie en geweld tegen onze broeders en zusters. Wij bidden U voor de Christenen in India om vrijheid en veiligheid om ons gezamenlijke geloof te belijden en te vieren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Johannes-Franciscus Burté en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.