Goede God, Jezus Christus is de eeuwige Hogepriester en het Offerlam zonder gebrek. Wij danken U op deze vrijdag voor Zijn zelfoffer uit vrije wil aan het kruishout. Zijn doortocht door de dood heen naar het leven toe, maakt de weg tot het volle leven voor ons vrij. Wij bidden U voor Pakistani’s die op zoek zijn naar de betekenis van hun leven. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en dat zij van overheidswege meer vrijheid krijgen om zijn weg ten leven te mogen volgen. Door Christus onze Heer.

_x000D_