Goede God, Uw Zoon heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Door Zijn kruisdood heeft Hij de Geest gegeven en onze wereld verlost. Wij danken U daarom op deze vrijdag vóór het Pinksterfeest voor de toewijding van hen, die met het Kruis voor ogen, de Goede Boodschap verkondigen, vaak met gevaar voor eigen leven. Wij vragen U: blijf deze trouwe geloofsverkondigers zegenen met Uw Geest van wijsheid en liefde. Dat hun werk veelvuldig vrucht mag dragen voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marcellinus en Petrus, martelaren, door Christus onze Heer.