God van vergeving, Uw Zoon Jezus Christus heeft aan het kruishout de gevallen mens met U verzoend. Wij vragen U in deze periode van bezinning, boetedoening en bekering dat onze dagelijkse gebeden voor Uw Kerk in nood daadwerkelijk kracht schenken voor hen die vervolging, verdriet, angst en armoede kennen. Wij bidden U voor onze gebroken wereld en vragen Uw barmhartigheid en nabijheid voor allen die op U vertrouwen. Door Christus onze Heer.