God van Israël, naar de wet van Mozes hebben de ouders van Jezus Hem aan U opgedragen. Wij bidden U vandaag voor alle ouders die met kinderen op de vlucht zijn. Geef hun kracht en moed. Geef hun onderdak en geborgenheid. Geef de kinderen die hun ouders hebben verloren liefdevolle verzorgers. Wij danken U voor allen die vluchtelingen helpen en onderdak bieden. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria en de heilige Jozef, door Christus onze Heer.