Heer onze God, Uw Zoon heeft aan het kruis allen bevrijd die gevangen zitten in de macht van de dood. Vandaag bidden wij U voor mensen die gevangen zitten omwille van hun geloof in Zijn verrijzenis. Sta hen bij in met Uw zorg en liefde en geef hun hoop op bevrijding uit hun situatie. Wij bidden U ook voor hun vervolgers en bewakers: dat zij geraakt worden door het Evangelie en zich ontfermen over hun slachtoffers. Door Christus onze Heer.