Barmhartige God, velen van Uw heiligen hebben tot in de dood getuigd van hun onwrikbaar geloof. Wij bidden U op dit hoogfeest voor alle mensen die nu vervolgd worden omdat zij Jezus Christus belijden als Uw Zoon. Wij vragen U om hen te beschermen tegen laster, onrecht, geweld en intimidatie. Wij bidden U voor hun vervolgers: dat zij de liefde van Christus leren kennen en omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van al Uw heilige martelaren, door Christus onze Heer.