Eeuwige God, Door zijn vrijwillige overgave aan de kruisdood is Uw Zoon Jezus Christus de oorzaak van onze redding geworden. Hij is de weg naar het eeuwige leven. Geen andere weg maakt ons vrij. Wij danken U voor Zijn liefdevolle zelfgave en wij bidden U op deze vrijdag voor alle mensen die met Hem meelijden overal ter wereld. Wij bidden U speciaal voor mensen die ter dood zijn veroordeeld en die wachten op de voltrekking van het vonnis. Wij vragen U: schenk hun de vruchten van de verlossing. Door Christus onze Heer.