Goede God, Over de hele wereld worden Uw goede daden met vreugde verkondigd. Dit nieuwe jaar bidden wij U om Uw Geest en zegen voor alle mensen. Dat het geloof in Uw Zoon, Jezus Christus, mag toenemen en vrucht mag dragen in verzoening, vrede en gerechtigheid voor alle mensen van goede wil overal ter wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van God, door Christus onze Heer.