God onze Vader, U hebt Uw Zoon opgenomen om te leven bij U. Hij zetelt aan Uw rechterhand. In Hem reikt de aarde tot in de hemel. Wij vragen U: laat Zijn Geest over ons komen en geef ons de kracht om te getuigen voor alle mensen dat U altijd met ons bent. Geef dat wij trouw zijn aan Zijn opdracht om het Evangelie te verkondigen tot aan de uiteinden van de wereld. Door Christus onze Heer.