Heilige en ene God van Israël, Uw Zoon Jezus de Messias is afgedaald tot in de donkerste uithoeken van het menselijke bestaan om daar zijn liefdevolle genezing te brengen aan mensen die gevangen zitten in de duisternis van de dood. Wij bidden U vandaag voor allen die wanhopig zijn en die verlamd zijn door angst. Geef rust en veiligheid aan mensen die op de vlucht zijn. Geef zorg en liefde aan hen die verwaarloosd worden. Ontferm U over ons allen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Gonzalo Mercador, Mercedarische minderbroeder, slavenbevrijder, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.