God van Israël, Uw Zoon Jezus Christus is afgedaald tot in de donkerste uithoeken van het menselijke bestaan om daar zijn liefde te brengen en mensen die gevangen zitten te bevrijden. Wij bidden U vandaag voor alle mensen die wanhopig zijn en die verlamd zijn door angst. Geef rust en veiligheid aan mensen die op de vlucht zijn. Geef zorg en liefde aan hen die verwaarloosd worden. Ontferm U over ons allen. Door Christus onze Heer.