Stille Zaterdag 3 april 2021

God van Israël, Uw Zoon Jezus de Messias is afgedaald tot in de donkerste uithoeken van het menselijke bestaan om daar zijn liefdevolle genezing te brengen aan mensen die gevangen zitten in de duisternis van de dood. Wij bidden U vandaag voor allen die wanhopig zijn en die verlamd zijn door angst. Geef rust en veiligheid aan mensen die op de vlucht zijn. Geef zorg en liefde aan wie verwaarloosd worden. Ontferm U over ons allen. Door Christus onze Heer.