God van Abraham, Isaak en Jakob, Uw Zoon is nedergedaald tot in de meest duistere plekken van het menselijke bestaan om daar uw Woord van liefde te brengen en mensen die gevangen zitten te bevrijden. Wij bidden U vandaag voor alle mensen die wanhopig zijn en die verlamd zijn door angst. Geef rust en veiligheid aan mensen die op de vlucht zijn. Geef zorg en liefde aan hen die verwaarloosd worden. Ontferm U over ons allen. Door Christus onze Heer.