God van Israël, op de heilige Sabbat is Uw Zoon nedergedaald tot in de meest donkere plekken van het menselijke bestaan om daar Uw Woord van liefde en bevrijding te brengen aan wie ronddolen in de duisternis. Wij bidden U vandaag voor alle mensen die wanhopig zijn en die verlamd zijn door angst, verdriet en neerslachtigheid. Geef rust en veiligheid aan mensen die op de vlucht zijn. Ontferm U over ons allen. Door Christus onze Heer.