Stille Zaterdag 16 april 2022

Almachtige God, op deze hoogheilige dag rust U uit van Uw scheppingswerk en bevrijdt U daarmee de mens uit de afgronden waar de dood heerst. Wij  vragen Uw zegen voor mensen die zoekende zijn naar de zin en het doel van hun leven. Wij bidden U dat zij het antwoord op hun vragen vinden en ontmoeten in Jezus Christus en in zijn Kerk. Geef dat Uw Kerk een werkzaam teken van Uw liefde is voor onze wereld. Door Christus onze Heer.