Goede God, U rustte uit van Uw scheppingswerk op de zevende dag. Uw Zoon is op deze dag nedergedaald ter helle en heeft daarmee Uw Geest van leven tot in de meest donkere plekken van het menselijke bestaan gebracht. Wij bidden U vandaag voor alle mensen die zonder hoop zijn, die angstig zijn, die onder grote neerslachtigheid lijden en die gevangen zitten. Geef dat zij de nabijheid van Uw Zoon, die hun lot deelt, ervaren. Door Christus onze Heer.