God van ontferming, op deze heilige Sabbat is Jezus Christus afgedaald tot in de meest eenzame, verlaten en wanhopige plaats om daar Uw bevrijdende Woord te brengen aan hen die ronddolen in duisternis. Wij bidden U daarom met onwrikbaar vertrouwen in Uw barmhartigheid voor hen die geketend zijn door angst, verdriet, woede en neerslachtigheid. Ontferm U over ons allen. Door Christus onze Heer.