Sacramentsdag 11 juni 2023

God onze goede Vader, U schenkt ons het eeuwige leven door het Lichaam en het Bloed van Uw eigen Zoon. Wij willen U op dit hoogfeest danken voor Jezus Christus die zichzelf aan ons schenkt in de heilige Eucharistie. Wij bidden dat de vervolging van Christenen afneemt en vragen U daarom: geef dat steeds meer mensen het Evangelie aannemen en omarmen, en dat wij allen, als broeders en zusters van elkaar, mogen groeien in liefde en in heiligheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Barnabas, apostel, door Christus onze Heer.