Pinksterzondag 5 juni 2022

Almachtige en eeuwige God, U hebt gewild dat het Paasmysterie zijn voltooiing bereikte op de vijftigste dag. Wij bidden U: laat alle volken uit hun verdeeldheid samenkomen voor dezelfde belijdenis. Laat ieder in zijn eigen taal hulde en lof brengen aan Uw Zoon Jezus Christus. Wij vragen U: houd het vuur van Uw Geest, die U op overweldigende wijze hebt geschonken aan Uw apostelen, steeds in ons brandend. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Bonifatius en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.