Palmzondag 28 maart 2021

Goede God, als koning begroet begon Uw Zoon Jezus Messias aan zijn weg naar de kruisdood op Golgota. Geef dat wij op deze Palmzondag ter harte nemen wat zijn lijden ons te zeggen heeft, en dat wij deel hebben aan zijn verrijzenis. Geef dat de machthebbers van onze wereld Uw Zoon erkennen als hun Redder en Koning en dat zij hem met liefde en respect mogen volgen in dienstbaarheid. Door Christus onze Heer.