Palmzondag 24 maart 2024

Genadige God, gehuldigd als koning door de menigte begon Uw Zoon Jezus Messias aan zijn weg naar de kruisdood op Golgota. Geef dat wij op deze Palmzondag ter harte nemen wat zijn lijden ons te zeggen heeft, en dat wij deel hebben aan zijn verrijzenis. Geef dat de machthebbers van de wereld Uw Zoon erkennen als hun Redder en Koning, en dat zij Hem met liefde navolgen in dienstbaarheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Oscar Romero, bisschop en martelaar tijdens de overheidsrepressie in El Salvador, door Christus onze Heer.