Almachtige God, gehuldigd als koning begon Uw Zoon Jezus, de Christus, aan zijn weg naar de kruisdood op Golgotha. Geef dat wij op deze Palmzondag ter harte nemen wat zijn lijden ons te zeggen heeft, en dat wij deel hebben aan zijn verrijzenis. Geef dat de machthebbers van de wereld Uw Zoon erkennen als hun Redder en Koning, en dat zij Hem met liefde en respect volgen in dienstbaarheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mykolai Charnetskyi, bisschop en martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Oekraïne, door Christus onze Heer.