Goede God, op de eerste dag van de week heeft Jezus de Christus de dood voor altijd ontkracht met zijn verrijzenis uit de doden! Op deze eerste dag van de nieuwe schepping, willen wij U vreugdevol danken voor Uw Geest die ons herschept. Wij bidden dat wij tijdens dit Paasfeest beter inzien wat onze levensopdracht is, en dat ons gebed en goede werken vrucht mogen dragen voor onze naasten. Geef dat velen overal de Paasboodschap mogen horen en verstaan, en dat zij zich bekeren tot U, de enige ware God. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Lindalva Justo de Oliveira, religieuze en martelares, door Christus onze Heer.