Paaszondag 31 maart 2024

Alleluia! Almachtige God, vandaag, op de eerste dag van de week, heeft Jezus Messias de dood voor altijd ontkracht met zijn verrijzenis uit de doden! Op deze eerste scheppingsdag, willen wij U vreugdevol danken voor Uw heilige Geest die ons herschept naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden dat wij tijdens dit Paasfeest beter inzien wat onze levensopdracht is en dat ons gebed en goede werken vrucht mogen dragen voor onze naasten. Geef dat velen de Paasboodschap mogen horen en verstaan, en dat zij zich bekeren tot U, de enige ware God. Door Christus onze Heer. Alleluia!