Barmhartige Heer, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen verrijzen uit de doden! Op deze allereerste zondag van de nieuwe schepping, willen wij U met vreugde en blijdschap danken voor de gave van Uw Geest die ons nieuw leven inblaast. Wij bidden U dat wij tijdens dit Paasfeest steeds meer inzien wat onze opdracht is in deze wereld en dat ons gebed en onze goede werken veel vrucht mogen dragen. Geef dat velen de Paasboodschap mogen horen en verstaan en dat zij zich bekeren tot U, de enige ware God. Door Christus onze Heer.