Levende God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen verrijzen uit de doden! Op deze allereerste dag van de nieuwe schepping, danken wij U met vreugde voor de gave van Uw Geest die ons nieuw leven inblaast. Wij vragen dat wij tijdens dit Paasfeest steeds meer inzien wat onze roeping is en dat ons gebed en onze goede werken veelvoudig vrucht dragen in onze wereld. Geef dat velen de Paasboodschap mogen horen en zich bekeren tot U, de enige ware God. Door Christus onze Heer.