Paaszondag 17 april 2022

Alleluia! Goede God, vandaag, op de eerste dag van de week, heeft Jezus de Christus de dood voor altijd ontkracht met zijn verrijzenis uit de doden! Op deze eerste scheppingsdag, willen wij U vreugdevol danken voor Uw Geest die ons herschept. Wij bidden dat wij tijdens dit Paasfeest beter inzien wat onze levensopdracht is en dat ons gebed en goede werken vrucht mogen dragen voor onze naasten. Geef dat velen de Paasboodschap mogen horen en verstaan, en dat zij zich bekeren tot U, de enige ware God. Door Christus onze Heer. Alleluia!