Almachtige God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus losgemaakt uit de boeien van de dood – Hij is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia! Zó heeft Hij op deze allereerste dag de nieuwe schepping ingeluid. Wij danken U met vreugde voor de gave van Uw Geest die ons bezielt met nieuw leven. Geef dat velen de Paasboodschap mogen horen, de vreugde van het Evangelie ervaren en zich bekeren tot U, de enige ware God. Door Christus onze Heer.