Heer onze God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus op de eerste dag van de week doen verrijzen uit de doden! Op deze eerste dag van de nieuwe schepping, willen wij U met vreugde danken voor Uw heilige Geest die ons herschept. Wij vragen U dat wij tijdens dit Paasfeest steeds meer inzien wat onze opdracht is in deze wereld en dat ons gebed en goede werken veelvoudig vrucht mogen dragen voor de wereld. Geef dat velen de Paasboodschap mogen horen en verstaan en dat zij zich bekeren tot U, de enige ware God. Door Christus onze Heer.