maandag 9 oktober 2023

Levende God, het geloof en het bloed van de martelaren heeft velen aangespoord om de Goede Boodschap van Jezus Christus te omarmen, en hun levenswijze te bekeren. Wij willen U bidden voor priesters in Venezuela, die met geweld geïntimideerd worden vanwege van hun katholieke geloof, en hun inzet voor de allerarmsten. Bescherm hen en zegen hun trouwe arbeid voor Uw koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Dionysius en gezellen, martelaren tijdens vervolgingen onder de Romeinse keizer Valerius, door Christus onze Heer.