maandag 9 november 2020

Goede God, uw Zoon Jezus Messias geeft zijn Geest van wijsheid en inzicht aan zijn Kerk. Wij bidden U dat de Kerk in Syrië ondanks voortdurende intimidatie blijft getuigen van het Evangelie. Zegen hen die elkaar de hand reiken, Syriërs van goede wil, en geef dat hun zoeken naar vrede en verzoening gestalte krijgt in een samenleving waar alle bevolkingsgroepen vrijheid, welzijn en welvaart genieten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Johannes, door Christus onze Heer.