maandag 9 mei 2022

God, in stilte en eenvoud openbaart zich Uw heerlijkheid, Uw wijsheid en Uw liefde. Wij bidden U vandaag om Uw bijzondere zegen voor allen die naar U zoeken in de heilige stilte van de kleine dingen en in het pretentieloze aanzijn van het alledaagse. Dat zij trouw blijven aan hun roeping en groeien in nederigheid en wijsheid. Geef dat zij zich steeds mogen laven aan de enige Bron die eeuwig leven schenkt, Jezus Christus onze Broeder. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Giuse Hiên, priester en martelaar tijdens de vervolgingen in Vietnam, door Christus onze Heer.